Adam Svensson // 5.000-åriga mumier var tatuerade – ”världens äldsta” – DN.SE

5.000-åriga mumier var tatuerade – ”världens äldsta” – DN.SE – – Först nu får vi en insyn i hur livet såg ut för dessa förvånansvärt välbevarade människor. Förbluffande nog, genom sin ålder på över 5.000 år, är de de äldsta bevisen för att tatueringar användes i Afrika med en marginal på 1.000 år, säger han till BBC.

De två mumierna är dock inte upptäckta nyligen. Den manlige mumien hittades för runt 100 år sedan och tidigare undersökningar visar att han var mellan 18 och 21 år gammal när han dog. Det var dock inte förrän nyligen som man upptäckte att de mörka fläckarna på hans arm föreställde tydliga motiv. Enligt forskaren föreställer de en tjur med lång svans och detaljerade horn respektive ett manfår med de karakteristiskt stora, rundade hornen och en puckel på ryggen. Tatueringarna tros vara gjorda med sot som pigment.

Den kvinnliga mumien har fyra stycken S-formade märken på den högra axeln. Dessutom har hon tatueringar som tros föreställa stavar som användes under olika ritualer, enligt tv-kanalen. Det är dock oklart när den kvinnliga mumien hittades, men båda ska ha hittats i Gebelein nära Luxor i sydöstra Egypten. // “Only now we get an insight into how life looked for these surprisingly well-preserved people. Surprisingly, through their age of over 5,000 years, they are the oldest evidence that tattoos were used in Africa with a margin of 1,000 years, he told the BBC.

However, the two mummies have not been discovered recently. The male mummy was found about 100 years ago and previous studies show that he was between 18 and 21 years old when he died. However, it was not until recently that it was discovered that the dark spots on his arm represented clear motives. According to the researcher, they represent a long tail tail and detailed horns and a manfoot with the characterically large rounded horns and a puck on the back. The tattoos are believed to be made with soot as a pigment.

The female mummy has four S-shaped marks on the right shoulder. In addition, she has tattoos believed to represent staves used during different rituals, according to the TV channel. However, it is unclear when the female mummy was found, but both should have been found in Gebelein near Luxor in southeast Egypt.

%d bloggers like this: