#neoNazi / #Terrorism / #Xenophobia / #Sweden / #Fascism

Bilist som körde in i asylmanifestation i Malmö har erkänt | SVT NyheterBilist som körde in i asylmanifestation i Malmö har erkänt | SVT Nyheter

Den 22-åring som försökte köra in i en demonstration utanför Migrationsverket i Malmö har erkänt, rapporterar Aftonbladet.

Det var i söndags som mannen i hög fart körde mot en grupp irakier som manifesterat mot Sveriges asylregler under en längre tid. Mannen körde över en gräsmatta och ner demonstrationsskyltar innan han kraschade in i ett träd. På mannens bil fanns någon form av nazistsymbol.

LÄS MER: Nazistsymbol på bilen som attackerade demonstranter

”Han gör det för att markera”

Händelsen utreds av polisens hatbrottsgrupp och kommer att prioriteras. Förundersökningsledare Zandra Persson säger att det är ett tydligt hatbrott.

– Han säger att han gör det för att markera. Att han inte tycker att de ska vara i landet, säger hon till Aftonbladet.

Erkänner även liknande händelser

22-åringen, som försatts på fri fot, är misstänkt för hets mot folkgrupp, brott mot knivlagen, brott mot vapenlagen och misshandel. Han ska ha använt pepparspray mot personer på plats och dessutom haft en kniv.

The 22-year-old who tried to drive into a demonstration outside the Swedish Migration Board in Malmö has acknowledged, reports Aftonbladet.

It was on Sunday that the man at high speed drove to a group of Iraqis who had manifested themselves against Sweden’s asylum rules for a long time. The man drove over a lawn and down the demonstration signs before crashing into a tree. On the man’s car there was some form of Nazi symbol

The event is being investigated by the police hate crime group and will be prioritized. Predictor Zandra Persson says there is a clear hate in hate.

– He says he does it to mark. That he does not think they should be in the country, she says to Aftonbladet.

The 22-year-old, released on duty, is suspected of hatred against the people’s group, crime against the knife team, crime crimes and abuse. He should have used pepper spray against people on site and also had a knife.

Advertisements
%d bloggers like this: